Kontakt

PR menadžer i kontakt za bendove:

Marina Stojković
e-mail: marina@balkanrock-records.com
tel: +381 63 769-02-88

Marketing i oglašavanje:

Dejan Dinić
e-mail: dejan.dinic@balkanrock-records.com
tel: +381 64 287-02-58

Milan Mihailović Mixa
e-mail: mixa@balkanrock-records.com
tel: +381 63 836-32-56